Het Burgje, Odijk

Bouwrijp maken

Het Burgje gestart

In Odijk realiseren we Buurtschap het Burgje. Op de locatie is sprake van hoge archeologische waardes. Na passende maatregelen (waaronder complete opgravingen) en voorbelasting van de grond voor de toekomstige wegen, is nu ook gestart met het bouwrijp maken van het gebied!