Explorius groeit!

In 2007 begonnen we als het zusje van Nijhuis Bouw met twee man sterk. In november vierden we ons tienjarig jubileum en inmiddels mogen we onze negende en tiende medewerker verwelkomen!