Postkantoor Enschede

Grote stappen

gezet in herontwikkeling

De afgelopen weken zijn belangrijke stappen gezet in de transformatie van het voormalige postkantoor in Enschede. VUE Cinemas heeft de komst van een bioscoop definitief bevestigd. Op 24 mei 2018 is de exploitatieovereenkomst door gemeente Enschede en Explorius Vastgoedontwikkeling ondertekend. Deze overeenkomst is onder meer nodig voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.