Buurtschap het Burgje

Het beste van beide werelden!

Onder de rook van Utrecht, grenzend aan het dorp Odijk, ligt Het Burgje. In 2016 schreef Gemeente Bunnik voor deze locatie een selectieprocedure uit die we overtuigend wisten te winnen door in te zettten op kwaliteit in plaats van kwantiteit en op duurzaamheid en kleinschalig wonen in het groen. Met een sterk concept en een gedegen doelgroepsbepaling als basis, ontwikkelden we een plan waarin vrijwel elke woning uitzicht heeft op het landelijk gebied, waarin historie en archeologie zichtbaar blijven en waarin zeer duurzame woningen gerealiseerd worden.

Project
Buurtschap het Burgje
Soort
conceptontwikkeling, gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling,
Contactpersoon
Tom Olde Keizer
Oplevering
Odijk, gemeente Bunnik in 2019 - 2021
  • Overzicht
  • Details & Ambitie
  • Locatie & Proces
  • Impressie

De locatie wordt gevormd door de oude krukhuisboerderij “Het Burgje” en de daaraan grenzende gronden. Hieronder vallen een grote boomgaard en een weiland. Kenmerkend voor de plek is de hoge cultuurhistorische waarde: de boerderij zelf is een gemeentelijk monument, terwijl de omliggende gronden grote archeologische waarde hebben vanwege vondsten uit de Romeinse tijd.

Uit de vraag van de gemeente bleek duidelijk dat zij veel waarde hechten aan ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit, duurzaam bouwen (gemeten middels een GPR-score), en een heldere visie op de opdracht. Op alle thema’s in de beoordeling scoorden wij een punt hoger dan de andere partijen.

Boomgaard
Heuveltjes
Stedenbouwkundig

In ons plan voor de locatie behouden en restaureren we de monumentale boerderij, en realiseren we een nieuw ensemble van gebouwen dat het nieuwe erf gaat vormen. Dit erf bevat een kinderopvang, een kinderboerderij en een Bed&Breakfast en vormt de hotspot in Buurtschap het Burgje. De aangrenzende boomgaard wordt grotendeels behouden. De tweede hotspot in het buurtschap is De Heuveltjes. De thematische inrichting van dit grote, centraal gelegen veld refereert aan het vroegere Romeinse grafveld. Rondom de beide hotspots ontstaat een woonwijk met 143 woningen: rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.
We hebben dit plan samen met Arcadis Landschapsarchitecten en agNOVA Architecten ontwikkeld.


Ambitie

De ambitie voor dit project was groot. De gemeente vroeg ons om een project dat op alle vlakken SMART werd gerealiseerd. Wij kozen ervoor om het SMARTER te realiseren. Alle aandachtspunten en maatregelen die we nemen zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden, met respect voor Ecologie/archeologie en Relevant.

Ons concept “Buurtschap het Burgje”geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van Het Burgje aan te grijpen als vliegwiel.

ir. B.L. Goossens, conceptontwikkelaar Explorius

Concept

De gemeente Bunnik wilde zich profileren als aantrekkelijke, prettige en duurzame woongemeente die de woningvraag vanuit het Science Park (De Uithof, Utrecht) kan opvangen. Wij hebben ervoor gekozen hiervoor een buurtschap te realiseren: een kleine, bewoonde plaats, zonder eigen kerk of marktplein, bestaande uit een verzameling van huizen, boerderijen of molens. Een buurtschap heeft zijn eigen identiteit en kent veelal een sterke cohesie. Er ligt een kwaliteit in verscholen die perfect aansluit bij de wensen van de gemeente om zich te profileren als aantrekkelijke woongemeente onder de rook van Utrecht.

Realisatie

We hebben ons primair gericht op gezinnen in de regio Utrecht met als speerpunt Utrecht-Oost, waaronder het Sciencepark. De doelgroep heeft een gezinsinkomen waarbij woningen in de range van € 343.000 tot € 671.000 passen. Ons concept bevat een flexibel programma met een consequente verkavelingsdiepte van circa 25 meter. De zeven ontwikkelde woningtypes zijn daardoor uitwisselbaar met elkaar. Zo kunnen we tijdens de ontwikkeling en verkoop makkelijk inspelen op marktontwikkelingen. Dankzij flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit, maar ook door sociale cohesie, duurzaam materiaalgebruik en onderhoudsarme materialen realiseren we een toekomstbestendige woonwijk.