Harmonieplein

conceptontwikkeling, vastgoedontwikkeling

Maarssen

Opwaardering voor centrum

Het Harmonieplein in Maarssen wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp. Het gaat een levendig plein worden met ruimte voor wonen, horeca, speelvoorzieningen voor kinderen, evenementen en maatschappelijke functies.

Aanleiding

Aan het eind van 2013 hebben wij op eigen initiatief de gemeente aangeschreven: de staat van het Harmonieplein en aangrenzende bebouwing leek naar onze mening een goede kans voor herontwikkeling! In de gesprekken met de gemeente hebben wij verschillende visies gepresenteerd, die na grondig overleg en klankborden met omwonenden en belanghebbenden uiteindelijk tot deze ontwikkeling hebben geleid. Nu, in april 2019, liggen de eerste ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage en worden plannen verder gedefinieerd en besproken met belanghebbenden. 

Harmonieplein Arial
Harmonieplein Stadswoningen

Ontwikkeling

Het complete plan voor het Harmonieplein bestaat uit vier deelprojecten, die door verschillende ontwikkelaars worden opgepakt. Wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling het Zuidblok. Daarnaast worden nog een Integraal Kindcentrum (IKC), het Noordblok en de openbare ruimte ontwikkeld. Ons plan voor het Zuidblok beslaat meerdere functies: er worden 36 zorgwoningen gerealiseerd, 4 grondgebonden stadswoningen en 9 luxe appartementen waarbij er in ruimte is voor horeca in de plint. 

Uitvoering

De verschillende functies worden in verschillende gebouwen gehuisvest, met elk een eigen architectuur die naadloos bij de andere gebouwen past. De architectuur is van hoog niveau, rijk in detaillering en past uitstekend bij het dorpse karakter van Maarssen. De koopappartementen worden uitgevoerd in een donkere steen met hoge raampartijen en ruime balkons. 

De zorgappartementen vormen de hoek van het zuidblok en zijn verdeeld over 4 bouwlagen. Dit gebouw is vormgegeven in een architectuur die past bij de andere gebouwen en omringende bestaande bebouwing. Om een dorps en charmant karakter te laten ontstaan in het pand is gekozen voor verspringingen in de gevels met divers materiaalgebruik en bijzondere balkons, waardoor het complex uit meerdere gebouwen lijkt te bestaan. De baksteenarchitectuur past goed bij Maarssen-dorp.

De stadswoningen vormen de scheiding tussen de appartementen en de zorgwoningen. Er is gekozen voor vier geschakelde woningen waarbij er drie panden lijken te bestaan. Hierdoor ontstaat een mooie korrelgrootte in het stedelijk weefsel, terwijl het materiaalgebruik subtiele details benadrukt en een zekere statigheid toekent aan de panden. De verhoogde entrees vormen een goede scheiding tussen het publieke en private domein. 

Harmonieplein App
Harmonieplein Breed

Oppervlakte: circa 5.500 m2 bvo

Locatie: Harmonieplein, Maarssen

Status: In ontwikkeling