Buurtschap het Burgje

Bestemmingsplan

onherroepelijk

We hebben weer een mijlpaal bereikt: het bestemmingsplan Buurtschap Het Burgje is een feit! Op het in maart vastgestelde bestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend. Dit betekent dat de verkoopvoorbereidingen zijn opgestart en de omgevingsvergunning worden aangevraagd.