Buurtschap het Burgje

Explorius introduceert

deelmobiliteit

Explorius heeft het gebied rondom de oude krukasboerderij ’t Burgje ontwikkeld tot buurtschap ’t Burgje. Samen met onze zusterorganisatie Nijhuis Bouw zijn we bezig met het opleveren van de woningen en worden de straten woonrijp gemaakt door Peek Infra. Op 24 juni zijn de deelauto’s geleverd om in te spelen op een veranderend autobezit en –gebruik.