Explorius en onderwijs

Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken. Als vastgoedontwikkelaar proberen wij de toekomst vorm te geven in tastbare zin: we vormen de omgeving en proberen stad en land leefbaar te houden met aandacht voor alle aspecten. Belangrijker nog dan de fysieke vormgeving waarin wij een belangrijke rol kunnen spelen, is de maatschappelijke vormgeving. De toekomst van onze samenleving ligt bij de jeugd, en ook daarin kan Explorius haar taken vervullen.