Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Kayersmolen-Noord als onderscheidend woongebied

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 8 juli jl. ingestemd met de gebiedsvisie voor circa 650 woningen langs de kanaaloevers nabij de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn. Het bedrijventerrein transformeert van een wat vergeten plek naar een levendige woonomgeving.

Apeldoorn staat als snel groeiende stad voor een forse opgave: duurzame groei faciliteren. Kayersmolen-Noord kent als binnenstedelijk bedrijventerrein een combinatie van bedrijvigheid en productie. Deels is er sprake van leegstand en braakliggend terrein, plaatselijk is er sprake van een vervuilde bodem. Als centraal gelegen en daarmee aantrekkelijke locatie op korte afstand van de binnenstad, station en kanaal, is het echter een vergeten en verwaarloosde plek in de stad met veel potentie. Deze plek leent zich er voor invulling te geven aan de ambitie om een (hoog-)stedelijk woonmilieu te realiseren binnen de grenzen van de bestaande stad.

Samen met onder meer Ter Steege Gebiedsontwikkeling, de woningbouwcorporaties Woonmensen en Ons Huis en eigenaren Drs. J.P.G. Van der Laan Holding en Van Uffelen’s Beheer hebben we met Rijnboutt (stedenbouw en landschap) de gebiedsvisie opgesteld. Samen laten we zien hoe we dit gebied om kunnen zetten naar een stedelijk gemengd woon- en leefmilieu.

De visie voor Kayersmolen-Noord is gericht op een (hoog)stedelijk woonmilieu. Een mix van woningen en appartementen met gebouwen van verschillende hoogtes. Het overgrote deel van de appartementen zal vallen in de categorie goedkope of middeldure woning. In de plinten van de bouwblokken vinden maatschappelijke en commerciële functies her en der en plek. Zo ontstaat levendigheid in de buurt. Het monument Condorweg 8 en enkele andere karakteristieke panden worden ingepast in de plannen. Op deze wijze is er aandacht voor waardevolle objecten die verwijzen naar een industrieel verleden.

Het diverse programma met wonen, werken, voorzieningen zorgt voor een gemengd gebruik van het gebied en een hoge woon- en leefkwaliteit. Goedlopende bedrijven worden ingepast in het plan. Zittende kunstenaars vinden eventueel ook een plek, het behoud van hun studio’s wordt onderzocht.

De openbare ruimte is van groot belang: deze wordt hoogwaardig en autoluw ingericht, met auto’s zoveel mogelijk uit het zicht. We streven naar een groen, klimaatadaptief en natuurinclusief verblijfsgebied met goede verbindingen naar het kanaal.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de visie voor de wijk, om zo een groen en onderscheidend gebied te worden dat past in Apeldoorn.

'De nabijheid van het station, de binnenstad en het kanaal zijn aantrekkelijke uitgangspunten om een gebied van hoge dichtheid te creëren waarin gezond wonen wordt bevorderd, de auto ondergeschikt is aan de voetganger en het groen intensief wordt beleefd. - Richard Koek, Rijnboutt

Dat ene kopje koffie kan het verschil maken

Een betekenisvol verschil maken voor de eindgebruiker is voor ons een voorwaarde van bij elke ontwikkeling. Dit doen wij met visie, creativiteit en slagkracht maar vooral met respect voor mens en zijn omgeving. Samen maken we een wereld van verschil. Meer weten? De koffie staat klaar!

Altijd up-to-date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ben altijd als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en verhalen.

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico