Apeldoorn

Kayersmolen-Noord als nieuw,

groen en onderscheidend gebied

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 8 juli jl. ingestemd met de gebiedsvisie voor circa 650 woningen langs de kanaaloevers nabij de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn. Het deels braakliggende vervuilde bedrijventerrein transformeert van een wat vergeten plek naar een levendige woonomgeving.