Koepelgevangenis Arnhem

Studenten bedenken

plan voor De Berg

Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Wij vullen dit onder andere in door het betrekken van en samenwerken met opleidingsinstellingen. Dit doen we bijvoorbeeld door het bieden van stageplekken en het geven van gastcolleges om studenten voor te bereiden op een carrière in de vastgoedwereld. We hadden een rol in de Meesterproef van Saxion Hogescholen.