Entree en aanzet voor de ontwikkeling van de stadscampus

De Handelskade in Deventer heeft potentie met bijzondere functies zoals het station, Saxion en het ROC. Op de kop van de Handelskade staan enkele verouderde kantoorpanden, waar voormalige gebruikers inmiddels zijn vertrokken. Op eigen initiatief hebben wij deze panden aangekocht om de locatie te transformeren naar de entree van de Deventer stadscampus. Dit wordt vormgegeven met kantoor, appartementen, studentenwoningen en ruimte voor horeca rondom een verbindend plein.

Project
Deventer Handelskade
Soort
conceptontwikkeling, vastgoedontwikkeling,
Contactpersoon
Marco Spekreijse
Oplevering
Handelskade Deventer, in 2025 (verwacht)
  • Overzicht
  • Details & Ambitie
  • Locatie & Proces

De locatie vraagt om een hoogteaccent dat vergelijkbaar is met de Leeuwenbrug, om de nadruk te leggen op de stedelijkheid van stadscampus. Zo wordt een stedenbouwkundig verantwoorde opbouw naar de Leeuwenbrug gecreëerd vanaf de lagere panden aan de Handelskade. Daarnaast moet het gebied gaan fungeren als verbinding tussen de Handelskade, het stationsgebied, en de stadscampus. De nieuwe gebouwen worden verbonden door een plein met trappen naar de (nieuw aangelegde) Handelskade en aansluiting op de looproute van station naar onderwijsfuncties.

Knipsel
Cam003 20211029 Crop002

Aanleiding en ambitie

Al enige tijd zijn het chinees restaurant en de kantoren aan de Handelskade 1 t/m 13 niet meer als zodanig in gebruik. Op dit moment zijn de gebouwen in tijdelijk gebruik bij Camelot. Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. en Nijhuis Bouw B.V. uit Rijssen zijn bezig met de herontwikkeling van deze locatie. Het beoogde plan gaat uit van sloop van de bestaande gebouwen en nieuwbouw ten behoeve van nieuwe functies. De nieuwbouw is een mix van kantoren, commerciële ruimten, vrije sector koopappartementen, sociale huurwoningen en studentenwoningen.

Inzien plannen

Op maandag 8 november 2021 is er een informatieavond georganiseerd. Aan de buurt en omwonenden zijn de plannen getoond en toegelicht in een informele sfeer. De gepresenteerde plannen zijn in te zien via onderstaande link:

KLIK HIER!Leven komt terug op de Handelskade

De Stentor

Concept

Over de nieuwbouw zitten we met ontwerpende partijen en de gemeente aan tafel zodat we plannen kunnen ontwikkelen die we kunnen voorleggen aan omwonenden en stakeholders. Hierna volgt de wijziging van het bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan wordt te zijner tijd ter inzage gelegd en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Realisatie

Start uitvoering verwacht voorjaar 2023.

Oplevering en ingebruikname verwacht voorjaar 2025.