Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Een evenwichtige leefomgeving - Sien Vels

‘Explorius streeft naar een evenwichtige leefomgeving, inclusief seniorenwoningen’

Best gek eigenlijk: in de woonvisies beschrijven gemeenten altijd wel een verdeling van sociale huur- of koopwoningen, middeldure woningen en dure koopwoningen. Maar woningen voor senioren worden niet of nauwelijks genoemd, terwijl de behoefte aan dit type huisvesting sterk stijgt in Nederland. ‘Explorius werkt aan een evenwichtige leefomgeving, waarin ook deze doelgroep wordt gefaciliteerd. De zorgprojecten die wij ontwikkelen, dragen bij aan een fijne leefomgeving voor heel veel mensen.’

Streven naar een evenwichtige leefomgeving, inclusief seniorenwoningen

‘Het mooie aan mijn vak? Dat ik iedere dag mag en kan werken aan een duurzame leefomgeving voor andere mensen’, aldus Sien Vels, conceptontwikkelaar bij Explorius. Op basis van haar ervaringen als ontwikkelaar van zorgvastgoed, is Sien binnen het bedrijf gespecialiseerd in zorgprojecten voor senioren en gehandicapten, twee doelgroepen die bij gebieds- of herontwikkelingsprojecten nogal eens worden vergeten. ‘Ik zie het vaak als ik voor een nieuwe ontwikkellocatie een omgevingsanalyse maak. Zorgwoningen voor gehandicapten en particuliere zorgwoningen voor senioren ontbreken regelmatig in wijken en de omgeving. Terwijl er duidelijk wel vraag naar is. Bij Explorius willen we die vraag beantwoorden, zodat er een evenwichtige leefomgeving ontstaat waar een passende woning is voor iedereen.’

De meerwaarde van een zorgconcept in een gebiedsontwikkeling

Wij zien zorgwoningen als normaal onderdeel in een gebiedsontwikkeling en geen separate functie. Hierdoor ontstaan toevallige ontmoetingen tussen jong en oud en kunnen we interessante verbinden leggen tussen zorgwoningen en bijvoorbeeld functies als een kinderdagverblijf of eerstelijnszorg. Hiermee dragen we actief bij aan het tegengaan van maatschappelijke problemen zoals vereenzaming en de doorstroming in de huizenmarkt.

Woonbehoefte van senioren

‘Naar mijn mening moet je senioren duidelijker de gelegenheid bieden om binnen hun vertrouwde omgeving te verhuizen, op het moment dat zij daar zelf voor kiezen en niet pas op het moment dat ze niet meer in hun huidige woning kunnen blijven wonen. Daarom moeten we in elke wijk woningen realiseren die voldoen aan de woonbehoeften van die levensfase en voorbereid zijn op de toekomst. Op die manier gaan senioren door hun verhuizing geen stap achteruit, maar juist vóóruit en wordt de keuze voor een nieuwe woning logischer. Bovendien zorgen we zo voor een gezonde doorstroom binnen de woningmarkt.’

Gedeelde passie

Als Explorius een nieuwe ontwikkellocatie verwerft, kijkt Sien of en hoe woningen voor senioren op de betreffende locatie kunnen worden gerealiseerd. ‘Dankzij mijn achtergrond in het zorgvastgoed ben ik op de hoogte van de wensen en eisen omtrent de huisvesting voor senioren en gehandicapten. Bovendien gaan wij tijdens het ontwikkeltraject al in een vroeg stadium om de tafel met zorgpartijen. Zodat we kunnen meebewegen in en meedenken over ideeën en zo samen een ontwerp neerzetten waar we achter staan. Ik heb een passie voor mensen met een passie voor (ouderen)zorg. Ik vind het werk dat zij doen belangrijk. In mijn rol als conceptontwikkelaar kan ik daar op mijn manier een steentje aan bijdragen.’

Woonzorgconcept voor dementerenden

Zo ontwikkelt Explorius samen een zorgorganisatie een woonzorgcomplex voor dementerenden in Hengelo. Sien: ‘Dit is wat mij betreft een prachtig voorbeeld van die passie voor de doelgroep. Toen de gemeente de school in 2019 in de verkoop zette, werd er een tender uitgeschreven waarbij gegadigden hun ontwikkelplan konden indienen. Het idee van Explorius kwam als winnaar uit de bus. In de voormalige Rijkskweekschool aan de Paul Krugerstraat realiseren we een kleinschalig woonconcept waar dementerenden 24 uur per dag zorg krijgen. De bewoners krijgen een eigen appartement, inclusief badkamer en keukentje en ze kunnen terecht in de gezamenlijke huiskamers. Het mooie is dat het complex bewust middenin de wijk staat en niet ergens achteraf. Op die manier ontstaat er een sterkere binding met de omgeving.’

Integrale, inclusieve ontwikkeling

Ook in Apeldoorn grijpt Explorius de kans om een inclusieve omgeving te creëren, zo vertelt Sien. ‘Het voormalige Belastingdienst-complex aan de John F. Kennedylaan wordt binnenkort getransformeerd tot woonzorg-complex voor senioren en mensen met een verstandelijke beperking. In het negen lagen tellende voormalige kantoorpand realiseren we huurappartementen voor de vrije sector. Ook in dit geval ben ik al aan het begin van het traject gaan praten met geïnteresseerde zorgpartijen. In overleg met zorgaanbieder ’s Heeren Loo realiseren we op deze locatie midden in een woonwijk een woonplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij leren hier hoe ze uiteindelijk zelfstandig kunnen gaan wonen. Daarnaast bieden we plek aan particuliere ouderenzorg en realiseren we zogeheten assisted living-appartementen, de vroegere aanleunwoningen. Op die manier bedienen we drie doelgroepen in één gebouw. Ik vind het een rotwoord, maar het is wel inclusiviteit ten top.’

Fijne woonplek

‘Of ik trots ben op wat ik doe? Natuurlijk! Samen met mijn collega’s bij Explorius draag ik bij aan een fijne leefomgeving voor heel veel mensen. Het geeft me als conceptontwikkelaar ook de energie om door te zetten als het tijdens een project tegenzit. Geen ontwikkeling is hetzelfde en het gaat zelden makkelijk. Je moet een lange adem hebben, kunnen omgaan met teleurstellingen en vertragingen. Maar met het resultaat maken wij voor veel mensen het verschil.’


Dat ene kopje koffie kan het verschil maken

Een betekenisvol verschil maken voor de eindgebruiker is voor ons een voorwaarde van bij elke ontwikkeling. Dit doen wij met visie, creativiteit en slagkracht maar vooral met respect voor mens en zijn omgeving. Samen maken we een wereld van verschil. Meer weten? De koffie staat klaar!

Altijd up-to-date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ben altijd als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en verhalen.

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico