Belastingkantoor

conceptontwikkeling, vastgoedontwikkeling

Apeldoorn

Transformatie van kantoor

Wij hebben het voormalige Belastingdienst-complex aan de John F. Kennedylaan in Apeldoorn gekocht. Het 9 lagen tellende kantoorpand wordt binnenkort getransformeerd.

Aanleiding

De Belastingdienst is in de jaren 60 van Den Haag naar Apeldoorn verhuisd. Een van de oudste kantoorpanden op het terrein (Kennedylaan 2) is recent in verkoop gegaan, nu het bij de Belastingdienst in onbruik is geraakt. Wij beogen het gebouw te transformeren naar een woonzorgcomplex en huurappartementen voor in de vrije sector.

Inloopavond

Tijdens een inloopavond geven wij belangstellenden informatie over het bouwplan. Deze avond vindt plaats op donderdag 7 oktober 2021 tussen 19.00 uur en 20.30 uur in de centrale hal van het voormalige belastingkantoor.

Mede vanwege corona is het van belang om het aantal te verwachten bezoekers vooraf te kennen. Wilt u de inloopavond bezoeken? Meld u vooraf aan via onderstaande knop!

Bent u 7 oktober verhinderd? Of volgt u de bouwplannen liever online? Informatie over het bouwplan kunt u hier (PDF, 37 Mb) inzien.

Ontwikkeling

Over de verbouw zitten we met ontwerpende partijen en de gemeente aan tafel zodat we plannen kunnen ontwikkelen die we kunnen voorleggen aan omwonenden en stakeholders. Hierna volgt de wijziging van het bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan wordt te zijner tijd ter inzage gelegd en voorgelegd aan de gemeenteraad.

De basis voor de plannen ligt in het behoud van het gebouw, zodat er geen volledige sloop hoeft plaats te vinden. Zo kunnen we het gebouw als gemeentelijk monument ook eer aandoen.

Jfk 1
Jfk 2

Uitvoering

Start uitvoering verwacht medio 2022.
Oplevering en ingebruikname verwacht medio 2024.

Jfk 3
Jfk 4
Jfk Binnen