Raadhuisplein - Haderaplein

conceptontwikkeling, vastgoedontwikkeling

Haren

Kwaliteit voor een kloppend dorpshart

In de afgelopen maanden hebben we samen met De Zwarte Hond uit Groningen en Nijhuis Bouw gewerkt aan het structuurontwerp voor het Raadhuisplein in Haren. De gemeente schreef hier in 2017 een selectieprocedure voor uit die wij zeer succesvol wisten te winnen. Het structuurontwerp biedt volop kansen voor een verdere uitwerking, waarbij ruimte is voor doorontwikkeling van het gebouw door belanghebbenden. Het resultaat is een prachtig gebouw in het centrum van Haren waarin een supermarkt, commerciële ruimte en 32 appartementen een plek vinden.

De gemeente vroeg om een structuurontwerp dat inspringt op het gat dat is ontstaan na de ontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis. Er werd gezocht naar een plan dat het dorpsplein afmaakt, kwaliteit uitstraalt en een functie als ‘functionele ontmoetingsplek’ behoudt. Ons ontwerp speelt hier goed op in. Het structuurontwerp is gesitueerd op de overgang tussen de meer groene setting van Haren van het Haderaplein en de meer steenachtige bebouwing van het Raadhuisplein. Het gebouw vormt een schakel in deze overgang en sluit aan bij de verschillende kenmerken van het centrum van Haren. Het gebouw maakt de route vanuit de Brinkhorst naar het Raadhuisplein (en omgekeerd) aantrekkelijk en vormt de vierde wand van het Raadhuisplein. Daar waar het gebouw grenst aan de publieke ruimte, zal het een bijdrage leveren in de positieve ontwikkeling en sfeer van die ruimte, door programmering, oriëntatie en ontsluiting.

Doorsnede Breed

Details

De ontwikkeling geeft straks ruimte voor een aantal verschillende functies. Op de begane grond wordt een supermarkt gerealiseerd, welke geflankeerd wordt door horeca en/of dagwinkels aan verschillende zijden van het gebouw. Aan de zijde van de Hortuslaan wordt een parkeerplaats voor het winkelend publiek gerealiseerd. De bevoorrading gebeurt aan de noordzijde, met de aanrijroute vanuit de Molenstraat. Door de gekozen routing wordt nooit achteruit gereden over openbaar gebied. Het laden en lossen vindt binnen plaats, om zo veel mogelijk overlast te voorkomen. Op de bovenliggende verdiepingen worden 32 appartementen gerealiseerd rondom een collectieve hof, elk met een oppervlak van gemiddeld 140 m2. Elk appartement beschikt over parkeergelegenheid en een bergruimte in de kelder, en bij de entrees van de trappenhuizen worden inpandige (afsluitbare) fietsenstallingen gebouwd.

Ambitie

De ambitie voor het Raadhuisplein/Haderaplein is groot. Het plein is al zo’n tien jaar onderwerp van gesprek en vraagt dus om een oplossing die breed gedragen wordt. Onze ambitie was een gebouw dat niet alleen voorziet in de woningbehoefte van Haren en ruimte biedt voor commerciële functies, maar ook een gebouw dat licht is en openheid uitstraalt, een gebouw dat door eenvoud in combinatie met materiaalgebruik en detaillering een rustige en chique uitstraling heeft. Een gebouw met allure.

Zicht Vanaf Brinkhorst
Aerial Haderaplein

Concept

Het kader voor deze ontwikkeling is van begin af aan duidelijk geweest: wonen boven winkels in het centrum. Wij hebben er echter voor gekozen er een duidelijk concept aan toe te voegen: het gebouw is op meerdere manieren een schakel in het centrum: het is een schakel tussen groen en stenig gebied, het is een schakel tussen winkelstraat en plein, het is een schakel tussen publiek en privaat. Het resultaat is een consistente en functionele ontwikkeling die van grote toegevoegde waarde is op de locatie.

Realisatie

Het gebouw is een kwaliteitsimpuls in haar omgeving. Dit zien we terug in de functies, vormgeving, materialisatie en het ontwikkelproces. Er wordt een robuust gebouw gerealiseerd met kenmerkend metselwerk en detail. In dit robuuste gebouw vinden alle functies een plek; er wordt circa 4800 m2 BVO wonen gerealiseerd, 1250 m2 BVO supermarkt, en 48 parkeerplekken in de kelder. Voor het ontwikkelproces is een plan van aanpak geschreven waarin onder meer verkeer, logistiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen uitgebreid aan de orde komen.