Bammens Maarssen

conceptontwikkeling, gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling

Bedrijfslocatie

wordt wonen

Wij hebben een vooroverlegplan ingediend met het verzoek om het bedrijfsterrein aan de Straatweg 7 in Maarssen te transformeren naar wonen. Hier is nu nog de Koninklijke Bammens gevestigd.

De Koninklijke Bammens is in 2018 gefuseerd met VConsyst. Het bedrijf heeft aangegeven over een aantal jaar te gaan verhuizen. Een van de redenen voor verplaatsing is dat de huidige locatie niet voldoet om beide bedrijven samen te voegen. Als eigenaar van de grond hebben wij daarom een vooroverlegplan ingediend bij de gemeente met het verzoek om het gebied te mogen transformeren naar wonen.

Het gebied is ingesloten tussen de Vecht (bekend om karakteristieke historische gebouwen) en het Amsterdam-Rijnkanaal met een industrieel karakter. Ongeveer tweederde van het gebied is bebouwd. Het overige deel wordt vooral gebruikt voor opslag en is grotendeels bestraat.

Bammens

Het toekomstige woonprogramma wordt bepaald op basis van de ambities uit het coalitieakkoord, het gemeentelijk woonbeleid (de nieuwe woonvisie) en de bestaande situatie in de betreffende buurt. Dat houdt in dat de ontwikkeling wordt afgestemd op demografische ontwikkelingen, voldoet aan de behoeften van de bewuste locatie/kern en voldoet aan de sociale en financiële behoefte van de inwoners.

Wij gaan in komende periode op basis van de gestelde kaders een eerste visie opstellen voor het gebied. Op basis van deze visie treden wij in overleg met de direct omwonenden. Dat is ook het moment dat er een informatieavond georganiseerd wordt, zodat u kunt meedenken over de plannen.


Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van dit project? Laat dan onderaan deze pagina uw gegevens achter.

Wilt u het Stedelijk Kader bekijken? Dat kunt u hier downloaden:


DENK EN PRAAT MEE

Op 16 februari 2021 organiseerden wij een digitale participatiebijeenkomst om met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek te gaan. Door corona kunnen er geen fysieke grote bijeenkomsten georganiseerd worden. Uiteraard horen wij graag wat u vindt van de ontwikkeling van het Bammensterrein. En daarom organiseerden wij het gesprek op 16 februari via een online bijeenkomst.

Explorius en de gemeente Maarssen hechten waarde aan uw mening. We hebben gepraat over onder meer de sfeer en identiteit, de aansluiting op de omgeving, het verkeer en parkeren en de openbare ruimte. De gemeente wil zich ervoor inzetten om deze locatie binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling te brengen, vanwege de woningbehoefte.

Aan de hand van vier panelen met de ruimtelijke visie voor de Bammenslocatie zijn we in gesprek gegaan. De vragen en uitkomsten hebben we samengevat in deze PDF.

Wil je reageren op dit project?
Laat het ons weten